Vill du översätta webbsidan?

Uppsägning och utflyttning

Uppsägningstiden är tre månader räknat från det månadsskifte som inträder efter uppsägningsdatum.
Uppsägning görs skriftligen och skickas eller genomföras personligen på Vätterhems kontor. Du kan också göra din uppsägning digitalt på mina sidor. Efter eller i samband med uppsägning får du en skriftlig bekräftelse på din uppsägning.

Uppsägningstiden är tre månader räknat från det månadsskifte som inträder efter uppsägningsdatum.
Uppsägning görs skriftligen och skickas eller genomföras personligen på Vätterhems kontor. Du kan också göra din uppsägning digitalt på mina sidor. Efter eller i samband med uppsägning får du en skriftlig bekräftelse på din uppsägning.

Våra studentbostäder är endast avsedda för studenter som är inskrivna på Jönköpings Högskola och läser/presterar minst 15 högskolepoäng per termin. När du avslutat dina studier på Högskolan får du tyvärr inte längre bo kvar i din studentbostad. Du är hjärtligt välkommen att flytta vidare inom Vätterhems lägenhetsbestånd, om detta är intressant för dig är det viktigt att du registrerar dig i lägenhetskön och samlar poäng tills den dagen då detta kan bli aktuellt. 

Uppsägning och avflyttning

Uppsägningstiden är tre månader räknat från det månadsskifte som inträder efter uppsägningsdatum.
Uppsägning görs skriftligen och skickas eller genomföras personligen på något av Vätterhems kontor. Efter eller i samband med uppsägning får du en skriftlig bekräftelse på din uppsägning.

Inför din avflyttning får du skriftlig information från Vätterhem om vad som är viktigt att tänka på före och i samband med din avflyttning. Till exempel:

 • uppsägning av el- och teleabonnemang
 • gör en flyttanmälan till Skatteverket för mer information se www.skatteverket.se
 • din skyldighet att låta Vätterhem visa din lägenhet för kommande hyresgäster
 • inlämning av samtliga till lägenhetsnycklar senast kl. 12.00 på första vardagen efter att ditt kontrakt gått ut
 • Vätterhems besiktning av lägenheten vid avflyttning genomförs så snart du lämnat in dina nycklar eller senast på avflyttningsdagen
 • lägenheten ska lämnas hel och ren
 • utrustning som tillhör lägenheten ska vara komplett
 • lägenheten och tillhörande förråd ska vara tomma
 • inget privat får lämnas kvar i eller utanför fastigheten
 • information från Skatteverket om vad som gäller när du flyttar från Sverige

Våra studentbostäder är endast avsedda för studenter som är inskrivna på Jönköpings Högskola och läser/presterar minst 15 högskolepoäng per termin. När du avslutat dina studier på Högskolan får du tyvärr inte längre bo kvar i din studentbostad. Du är hjärtligt välkommen att flytta vidare inom Vätterhems lägenhetsbestånd, om detta är intressant för dig är det viktigt att du registrerar dig i lägenhetskön och samlar poäng tills den dagen då detta kan bli aktuellt. 

Uppsägning och avflyttning

Uppsägningstiden är tre månader räknat från det månadsskifte som inträder efter uppsägningsdatum.
Uppsägning görs skriftligen och skickas eller genomföras personligen på något av Vätterhems kontor. Efter eller i samband med uppsägning får du en skriftlig bekräftelse på din uppsägning.

Inför din avflyttning får du skriftlig information från Vätterhem om vad som är viktigt att tänka på före och i samband med din avflyttning. Till exempel:

 • uppsägning av el- och teleabonnemang
 • gör en flyttanmälan till Skatteverket för mer information se www.skatteverket.se
 • din skyldighet att låta Vätterhem visa din lägenhet för kommande hyresgäster
 • inlämning av samtliga till lägenhetsnycklar senast kl. 12.00 på första vardagen efter att ditt kontrakt gått ut
 • Vätterhems besiktning av lägenheten vid avflyttning genomförs så snart du lämnat in dina nycklar eller senast på avflyttningsdagen
 • lägenheten ska lämnas hel och ren
 • utrustning som tillhör lägenheten ska vara komplett
 • lägenheten och tillhörande förråd ska vara tomma
 • inget privat får lämnas kvar i eller utanför fastigheten
 • information från Skatteverket om vad som gäller när du flyttar från Sverige