Vill du översätta webbsidan?

Uthyrningsregelverk

Det ska vara enkelt att söka studentbostad. Det ska vara tydligt vilka regler som gäller och hur de tillämpas. I vårt uthyrningsregelverk får du en överblick över de regler vi jobbar efter när vi hyr ut våra student-bostäder och vilka krav som gäller. Vi strävar efter en öppen process med möjlighet för dig att vara delaktig. Genom att du själv är delaktig i uthyrningsprocessen har du goda möjligheter att påverka ditt sökande och har därmed en större chans att hitta den studentbostad som passar dig bäst. Att i huvudsak fördela Vätterhems studentbostäder via kö poäng leder till en ökad rättvisa för våra kunder.

Ordlista

Ansökan För att söka studentbostad hos Vätterhem ska kunden fylla i en ansökan med person-, kontakt- och inkomstuppgifter. För att en ansökan ska kunna behandlas måste den vara komplett ifylld. Kunden ansvarar själv för att uppgifterna i ansökan är aktuella.

Bostad i detta regelverk betyder studentrum eller studentlägenhet. 

Dålig referens är en faktor som kan göra det svårt att få ett hyresavtal. Som dålig referens räknas exempelvis:

  • Obetalda eller sent inbetalda hyror
  • Störningar
  • Olovlig andrahandsuthyrning
  • Vanvård av bostad
  • Verkställd avhysning
  • Övergiven bostad
  • Olovandes inneboende

 

Förslag mejlas automatiskt från systemet. Du får ett förslag när en ledig studentbostad stämmer överens med de sökkriterier du angett i din ansökan. Ett förslag är inte detsamma som ett erbjudande.

Hyresgäst är en fysisk person som har ett aktivt hyresavtal för en studentbostad hos Vätterhem idag.

Intresseanmälan är en bekräftelse som visar att du är intresserad av en publicerad studentbostad.

Kund är i detta regelverk såväl sökande som hyresgäster.

Mina sidor är din kontaktyta med Vätterhem. När en sökande gör en  ansökan får hen välja ett lösenord för att logga in på Mina sidor och kan där se sin ansökan. För hyresgäster är Mina sidor en portal till Vätterhem där man bland annat kan se sin förbrukning, sina avier och hitta sina kontaktpersoner.

Sökande är en fysisk person som inte idag har ett aktivt avtal hos Vätterhem. Juridiska personer godtas inte som sökande.

Torget är marknadsplatsen på webben där våra lediga  studentbostäder publiceras och tilldelning sker efter högsta köpoäng.

Torget Först till kvarn är marknadsplatsen på webben där studentbostäder tilldelas den som först anmäler intresse, förutsatt att hen upp fyller grund- och inkomstkraven.

Torget Lottning är marknadsplatsen på webben där vi publicerar  lediga studentbostäder där du kan flytta in inom kort. Publicering är alltid på måndagar och onsdagar klockan 19:00 och intresseanmälan är öppen 24 timmar. Tilldelning sker genom att systemet lottar ut bostaden bland de som anmält intresse, oavsett hur många köpoäng de har.

Vätterhems grundkrav är de grundkrav som en sökande måste uppfylla för att få hyra en studentbostad.